RCR na rynku od 1984
Droga oznakowana za pomocą farby drogowej LABRADOR i masy chemoutwardzalnej

Masa natryskowa PLASTIROK SPRAY

Zobacz nasze pozostałe produkty

 PLASTIROK SPRAY to bezrozpuszczalnikowa masa natryskowa (farba chemoutwardzalna) do:

- odnowy oznakowania grubowarstwowego,

- wykonania nowego, trwałego oznakowania w technologii cienko jak i grubowarstwowej (grubość 0,5mm do 1,20mm),

- oznakowania powierzchni kolorowych - ściezki rowerowe, przejazy rowerowe, kontrapasy, miejsca dla osób niepełnosprawnych

 

Technologie aplikacji:

1:1 - składnik A z dodatkiem aktuwującym i skłądnik B, do którego tuż przed aplikacją dodawany jest utwardzacz (1-2% w stosunku do składników A+B) mieszany w pistolecie natryskowym. Stosunek wagowy obu składników wynosi 1:1

98:2 - połącznie masy natryskowej z utwardzaczem w stosunku 98:2 odbywa się poprzez wtrysk nadtlenku w strugę aplikowanego materiału (masy) bądź w pistolecie bezpośrednio przed natryskiem na nawierzchnie drogi.

 

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM - załącznik PDF

Krajowy Certyfikat Zgodności - załącznik PDF

Krajowy Deklaracja Właściwości Użytkowych - załącznik PDF

Karta charakterystyki składnik A - załącznik PDF

Karta charakterystyki składnik B - załącznik PDF

Karta charakterystyki składnik A kolor czerwony - załącznik PDF

Karta charakterystyki składnik B kolor czerwony - załącznik PDF

 

Przykładowa realizacja oznakowania poziomego przy użyciu masy natryskowej PLASTIROK SPRAY:

Rodno Kaponiera w Poznaniu - link do filmu

 

Odnowienie oznakowań grubowarstwowych

Oznakowanie poziome cinekowarstwowe chemoutwardzalne

Przywrócenie parametru odblasku RL QD

 

 

Galeria produktowa