RCR na rynku od 1984
Droga oznakowana za pomocą farby drogowej LABRADOR i masy chemoutwardzalnej

Oznakowanie poziome dróg

Dysponując nowoczesnym sprzętem i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, świadczymy kompleksowe usługi związane z poziomym oznakowaniem dróg, parkingów, placów manewrowych.

Oznakowanie poziome pełni ważną funkcję w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ważnym czynnikiem jest też odblaskowość oznakowania, co czyni je widocznym nocą i w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, na przykład w czasie deszczu.

Nasze usługi opieramy na znanych nam technologiach, wyróżniających się renomą i wysoką skutecznością. Wykonujemy oznakowanie poziome cienko- oraz grubowarstwowe z zastosowaniem farby drogowej, masy chemoutwardzalnej i innych materiałów. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta polecamy różnorodne technologie, dostosowane do specyfiki miejsca, charakteryzują się trwałością i wysokim poziomem odporności na czynniki zewnętrzne.

Wykonujemy oznakowanie poziome w następujących technologiach:

  • oznakowanie grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi,
  • oznakowanie grubowarstwowe z użyciem taśm prefabrykowanych,
  • oznakowanie grubowarstwowe na nawierzchniach z kostki kamiennej,
  • oznakowanie cienkowarstwowe,
  • piktogramy z mas termoplastycznych np. symbol roweru, inwalidy, dowolne napisy
  • kolorowe ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, ciągi piesze itp...

Zabezpieczenia robót drogowych na czas budowy

Wykonujemy zabezpieczenia robót drogowych na czas budowy.

Wykonanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu drogowego

 

Oznakowanie poziome Poznań

Oznakowanie poziome Wielkopolska

Malowanie dróg Poznań

Świadczymy usługi polegające na wykonaniu stałych i czasowych projektów organizacji ruchu drogowego

Galeria