RCR na rynku od 1984
Droga oznakowana za pomocą farby drogowej LABRADOR i masy chemoutwardzalnej

Farba drogowa LABRADOR

Zobacz nasze pozostałe produkty

Farba drogowa LABRADOR jest przeznaczona do malowania poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów, ulic oraz innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych z warstwą ścieralną bitumiczną lub betonową.

 

Jest to najwyższej klasy rozpuszczalnikowa farba specjalistyczna, która pozwala uzyskać niezwykle odporną na ścieranie powłokę. Farba drogowa LABRADOR posiada doskonałe parametry techniczne, wykazuje bardzo dobrą przyczepność i widoczność w każdych warunkach, zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Farba jest szybkoschnąca i umożliwia różne sposoby aplikacji.

Załączniki:

Krajowa Ocena Techniczna - załącznik PDF

Krajowy Certyfikat Zgodności - załącznik PDF

Krajowa Deklaracja Właściwości Uzytkowych - załącznik PDF

Karta charakterystyki – załącznik PDF

Referencje:

Farba drogowa LABRADOR była wykorzystana do:

a) oznakowania prestiżowych odcinków dróg jak:
- Autostrada A2,
- Autostrada A4,

b) oznakowania miast:
- Częstochowy,
- Koszalina,
- Krakowa
- Opola,
- Poznania,
- Szczecina,
- Wrocławia
i wielu innych

c) drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne + oznakowanie placów, parkingów, terenów wewnętrznych.

Galeria produktowa