RCR na rynku od 1984
Droga oznakowana za pomocą farby drogowej LABRADOR i masy chemoutwardzalnej

Masa chemoutwardzalna PLASTIROK

Zobacz nasze pozostałe produkty

Plastirok jest dwuskładnikową masą chemoutwardzalną, stosowaną do grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg. Masa chemoutwardzalna jest odporna na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się szybkim schnięciem. Można ją aplikować ręcznie lub też maszynowo, za każdym razem uzyskując precyzyjny i trwały efekt – w postaci gładkiego lub prążkowanego oznakowania poziomego dróg.

Bezrozpuszczalnikowa masa Plastirok posiada wysoki współczynnik antypoślizgowy oraz właściwości odblaskowe. Może być stosowana do wykonania oznakowań poziomych różnego typu, w tym między innymi przejść na pieszych czy linii zatrzymania pojazdów.

Załączniki:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM – załącznik PDF

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - załącznik PDF

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - załącznik PDF
Karta informacyjna – załącznik PDF
Karta charakterystyki – załącznik PDF

Cennik detaliczny 2020 - załącznik PDF

Referencje

Masa chemoutwardzalna była wykorzystana do:

a) oznakowania prestiżowych odcinków dróg jak:
- Autostrada A2,
- Autostrada A4,

b) oznakowania miast:
- Częstochowy,
- Koszalina,
- Krakowa
- Opola,
- Poznania,
- Szczecina,
- Wrocławia
i wielu innych

c) drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne + oznakowanie placów, parkingów, terenów wewnętrznych.

 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe:

- oznakowanie gładkie

- oznakowanie strukturalne

- oznakowanie dropline

- oznakowanie akustyczne
 

Galeria produktowa