RCR na rynku od 1984
Droga oznakowana za pomocą farby drogowej LABRADOR i masy chemoutwardzalnej

Pasy ostrzegawcze Media Linia i prowadzące Guide Line dla osób niewidomych. Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe, Oznakowanie dla Niewidomych, Ścieżki Prowadzące, Maty dla Niewidomych

Ostrzegawcze pasy dla niewidomych Media Linia i Giude Line zostały zaprojektowane w celu wzbudzenia czujności pieszych uczestników ruchu, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących, przy zbliżaniu się do miejsca potencjalnego zagrożenia.

W skład systemu pasów dla niewidomych i niedowidzących wchodzą nasepujące elementy:

- pas ostrzegawczy Media Linia o szerokościach 20cm, 30cm, 40cm, 60cm w kolorze białym, zółtym, szarym grafitowym (inne kolory na zamówienie)

- pas prowadzący Guide Line o szerokościach 17cm, 22cm, 40cm w kolorze białym oraz zółtym (inne kolory na zamówienie)

- pas czujności Cross Line o wymiarze 80 x 80 cm - stosowane na skrzyzowaniach ściezek dla niewidzących i niedowidzących

Jest to nowoczesne oznakowanie dla niewidomych, które powszechnie stosuje się na całym świecie, a w ostatnim czasie również w Polsce. Należy je traktować jako niezbędny element bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Dzięki wypustkom pasy dla niewidomych są wyraźnie wyczuwalne pod stopami przez osoby niewidome, a biała wyrazista barwa powoduje, że są widziane przez osoby niedowidzące. Wypukła struktura oznakowania ułatwia orientację w miejskiej przestrzeni osobom niepełnosprawnym, co przekłada się na ograniczenie ilości wypadków z ich udziałem.

Pasy dla niewidomych służące do poziomego oznakowania miejsc uznawanych za potencjalnie niebezpieczne, stanowią skuteczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wejściem na pasy czy peron.

Proponowane przez naszą firmę pasy Media – Line mają szerokie zastosowania. Mogą stanowić profesjonalne oznakowanie peronów, przejść dla pieszych, przystanków czy przejść podziemnych. Informując o zbliżaniu się do jezdni czy peronu, znacznie poprawiają bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących w ruchu pieszym. Łatwość montażu jest dodatkowym atutem oferowanych pasów dla niewidomych.

Obszary stosowania:

 • przejścia dla pieszych wraz z wysepkami azylu
 • przystanki tramwajowe i autobusowe
 • perony kolejowe
 • zejścia do przejść podziemnych
 • przejścia podziemne

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM - Media Linia

Krajowa Deklaracja Właściwości Uzytkowych - załącznik PDF

Karta informacyjna Guide Line - załącznik PDF

 

Nazewnictwo:

 • Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe FON
 • System Oznaczeń Fakturowych
 • Oznakowanie Dotykowe
 • Oznakowanie Guzowate
 • Płyty dla Niewdomych
 • Pasy dla Niewidomych
 • Nawierzchnie dotykowe
 • Oznakwowanie dla Niewidomych
 • Ściezki Prowadzące
 • Ściezki Dotykowe
 • Maty dla Niewidomych
 • Pasy z guzami

 

 

Galeria produktowa