RCR na rynku od 1984
Droga oznakowana za pomocą farby drogowej LABRADOR i masy chemoutwardzalnej

geokompozyt PGM-G

Zobacz nasze pozostałe produkty

TenCate PGM-G – geokompozyt do naprawy i renowacji nawierzchni asfaltowych
PGM to 100% polipropylenowej geowłókniny z włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowane przeciw promieniowaniu UV. PGM-G jest dodatkowo wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie PGM / PGM – G:
- opóźnienie powstawania spękań odbitych w remontowanych nawierzchniach asfaltowych,
- uszczelnienie konstrukcji nawierzchni asfaltowej,
- redukcja naprężeń, sił rozciągających w konstrukcji nawierzchni asfaltowej,
- połączenie dotychczasowej i nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej

PGM:
geowłóknina PGM 14 – funkcja przeciwspękaniowa
geokompozyt PGM G 50/50 – funkcja wzmacniająca i przeciwspękaniowa; 50/50 kN/m
geokompozyt PGM G 100/100 - funkcja wzmacniająca i przeciwspękaniowa; 100/100 kN/m

Wszystkie produkty PGM posiadają dokument CE

załączniki: DANE TECHNICZNE GEOKOMPOZYTÓW PGM / PGM-G

Galeria produktowa